torsdag 13 januari 2011

förslag till verksamhetsplan 2011

här följer förslaget till vår verksamhetsplan 2011:Förslag till Verksamhetsplan 2011-2012
Vänsterns Studentförbund Jönköping

Inledning
Studenterna ignoreras i dagens Sverige och får det allt sämre och svårare att klara av sina studier och samtidigt ha ett drägligt liv. Det råder akut bostadsbrist i två tredjedelar av Sveriges alla kommuner vilket slår mot oss studenter och de enda bostäderna som byggs är sådana som vi inte har råd med. Studiebidraget står och stampar på ungefär samma nivå sen flera år tillbaka medan priserna på varor, resor och bostäder stiger och högern ser oss som lata och vill att vi ska arbeta samtidigt som vi studerar på heltid. De som studerar speglar långt ifrån befolkningen när det gäller klass, etnicitet och kön.
Nu är det nog. I år 2011 startar VSF i Jönköping. Allt för länge har vi fått utstå försämring efter försämring och ignorerats av överheten. VSF Jönköping ska kämpa för att göra livet för studenter bättre, för att få varje students röst hörd och inte låta högern gå oemotsagd.
VSF Jönköping ska kämpa genom direkta aktioner, manifestationer, demonstrationer, opinionsbildning och genom att försöka elda i arslet på politikerna.

Klubben
Klubben är det som gör allt möjligt i VSF. Utan klubbar – inget VSF. Klubben är det som organiserar medlemmarna och driver politiken och verksamheten lokalt .
Den viktigaste uppgiften för klubben kommer vara att värva medlemmar och se till att dem blir och förblir aktiva. VSF Jönköping ska synas på varje gymnasie, komvux och högskola.
Målet för 2011 ska vara att klubben ska ha fördubblat sina aktiva medlemmar och att VSF Jönköping ska vara en stabil klubb som fungerar bra och där alla känner sig välkomna, får sin röst hörd och känner sig delaktiga. VSF Jönköping ska minst en gång som klubb gjort en av varje av dessa punkter:
- Värva medlemmar
- Ha Bokbord
- Ha en aktiv hemsida/blogg, vara aktiva på sociala medier som t.ex. Facebook
- Direkta aktioner – kopiera skolmaterial och dela ut gratis
- Manifestera – ha tältmanifestation/manifestation för studentbostäder, studiebidrag, 1a maj m.m
- Dela ut Flygblad
- Ha Studieciklar
- Göra lokala affischer
- Ha regelbundna möten på regelbundna tider och dagar
- Driva namninsamlingar för folkomröstningar och medborgarförslag
- Skriva insändare och synas i medier
- Alltid kämpa för studenterna

Interndemokrati

VSF Jönköping är en socialistisk, feministisk och antirasistisk klubb som kommer att kämpa mot alla former av förtryck och det betyder också att vi inom klubben kommer att göra detta.
Alla i klubben ska verka för att allas röst hörs lika och att alla har lika rätt till den oavsett ålder, kön, etnicitet och klass. Det är viktigt att vi tar hand om nya medlemmar och får dem att känna sig välkomna och hörda. Styrelsen ska lyssna på allt vad medlemmarna har att säga. På klubbmötena ska mötesordförande helst skifta så ofta som möjligt mellan mötesdeltagarna för demokratins skull för att inte klubben ska vara beroende av vissa personer för att ha ett bra möte.
Klubben ska regelbundet ha kill- och tjejträffar vilket innebär att vi har separatistiska möten där killarna är för sig och tjejerna för sig där vi diskuterar främst härskartekniker, egna upplevelser och hur vi bemöter och motverkar dem.

Ekonomi
Eftersom VSF Jönköping är en helt nystartad klubb så ska klubben kämpa för att få till en inkomst genom att söka bidrag då politisk kamp inte alltid är gratis. Klubben måste vara återhållsam och använda pengarna på bra sätt. VSF Jönköping ska se till att uttnyttja Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) så gott det går.
I klubben har alla ansvar för ekonomin och hjälper den utsedde kassören kamratligt med sin uppgift.

Kontakt med Förbundet

Det är viktigt att vi håller en bra kontakt och kommunikation med förbundet så att vi kan få hjälp med utbildningar, administration och föreläsningar men också så att vi kan delta på alla VSF’s nationella arrangemang.

Ung Vänster
VSF Jönköping ska ta hjälp av Ung Vänster Jönköping med utförandet av olika aktiviteter och klubben ska också att göra detsamma för Ung Vänster Jönköping.

Slutord
Utbildning är och ska vara en fri rättighet, och vi ska kämpa för att den ska förbli så och inte bara ett privilegium för de rika. Den fria rättigheten att utbilda sig inskränker nu högern på, och vi kommer att finnas där för att kämpa emot dem och för att göra gymnasie, komvux och högskoletiden bättre för alla.
Organisering är makt!

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar