tisdag 17 maj 2011

1:a Maj

Tyvärr har vi inte hunnit uppdatera sidan på ett tag nu, men Ung Vänster har åter varit i farten och nedan länkas till bilder av vårat gemensamma första maj firande

http://ungvansterjkpg.blogspot.com/2011/05/bilder-fran-1-maj-firandet.html

söndag 24 april 2011

1 maj

Fira första maj med Vänsterpartiet, Ung vänster och Vänsterns studentförbund i Jönköping.


På kvällen blir det samkväm med Ung Vänster. Om vädret tillåter kommer vi bl.a dra till en mysig plats och grilla. Häng på!

tisdag 15 mars 2011

Registrering

Idag gick vår ansökan om föreningsregistrering hos studentkåren i jönköping igenom, vi är således nu ett officiellt studentförbund.

I annat så har vi satt en terminsavgift för medlemskap, den ligger på 50 kronor och kan betalas kontant till vår kassör Mikael Ekvall, eftersom vi inte har råd att sätta upp ett pg-konto än

torsdag 17 februari 2011

verksamhetsplan 2011

nu har versamhetsplanen för VSF Jönkping sammanställts,
vilket i praktiken har inneburit att den har rättstavats och inget mer.

Uttalandet, om arbetarna på Berns, som antogs på kongressen i januari har även sammanställts.
Det lyder som följer:

Vänsterns studentförbund åttonde kongress vill uttala sitt stöd för de kämpande arbetarna på Berns. Vi ser med avsky på hur Berns behandlat sina städare. Berns har systematiskt exploaterat papperslösa arbetare med olika bemanningsföretag som mellanhänder. När samma arbetare krävt sin rätt har de under förnedrande former avskedats.

Detta är en trend som vuxit sig stark på den svenska arbetsmarknaden där osäkra anställningar och orimliga arbetsförhållanden har ökat och rätt till facklig organisering sätts ur spel.

Att papperslösa brutalt utnyttjas visar också hur kapitalistiska och rasistiska strukturer samverkar för att förpassa arbetare till den mänskliga värdighetens marginal.

Att Syndikalisterna under ett års tid satt Berns i blockad för att få städarna återanställda är värt beundran från alla människor som står upp för fackliga rättigheter. Konflikten är principiellt viktig, då det är själva anställningsskyddet som står på spel, och dess utgång kommer påverka hela arbetsmarknaden. Det är djupt oroväckande att se hur polisen i konflikten tydligt tar ställning för arbetsköparen och i strid med den svenska grundlagen aggressivt attackerar de rättmätiga stridsåtgärderna. Polisens brutalitet underblåses också av borgerliga debattörer som skamlöst jämställer syndikalister med kriminella.

Vänsterns Studentförbund ställer sig konsekvent på alla arbetares sida i kampen för drägliga livs- och arbetsvillkor. Allt stöd åt städarna på Berns!

tisdag 8 februari 2011

Årsmöte VSF Jönköping

idag hade vi vårt årsmöte här på VSF Jönköping
Valen utföll som följer:

Ordförande:
Olle Öst

Styrelsen:
Daniel Frisk
Mikael Ekvall

Suppleant:
Monica Li

Revisorer:
Sofie Adamsson
Linus Karlsson

tisdag 25 januari 2011


Kallelse till utbildning och distriktsårskonferens

Vi är nyfikna på vem du är, och om du vill vara med att göra världen bättre tillsammans med oss? Att ta steget och bli medlem i Ung Vänster är stort, och du som har gjort det är därmed på vår topplista över människor vi gillar. Du som får det här är medlem i Ung Vänster Jönköpings län och härmed kallad till distriktets högsta beslutande organ - årskonferensen. Förutom att besluta om vad distriktet ska ha för sig det kommande verksamhetsåret, vilka som ska sitta i distriktsstyrelsen så kommer även denna spännande helg innefatta en kurs. I detta utskick hittar du förslag på verksamhetsplan, dagordning för konferensen och praktisk info. Om du en kompis som än inte är medlem i Ung Vänster men kanske vill komma på kursen så går det bra det med. Du är härmed kallad till Ung Vänster Jönköpings läns distriktsårskonferens 2011.

När? 5-6 februari 2011 i Jönköping med start klockan 12.00

Var? ABF-lokaler, V. Storgatan. 12,  i anknytning till Juneporten i Jönköping. Kolla eniro.se för vägbeskrivning.

Hur? Om du inte bor i Jönköping så kan du ta med dig sovsäck och liggunderlag och sova på vår distriktsexpedition. Glöm inte heller tandborste och andra hygienartiklar. Ta också med dessa handlingar. Vill du hellre åka hem emellan dagarna så går det också bra.

Kostnad? För Ung Vänster medlemmar och andra intresserade är kursen gratis. Ung Väster bjuder på frukost, lunch och middag. Om du har någon allergi eller någon speciell kostvana, är det bra om du hör av det i ett mail (jonkopingslan@ungvanster.se) och berättar det så vi kan köpa mat även till dig.
Praktisk information?
Nomineringar: Vill du nominera någon kamrat till ordförande eller till distriktsstyrelsen så görs detta till valberedningen via mail. Clara.lindblom@ungvanster.se eller olle.lundberg@ungvanster.se. Personen du nominerar skall vara tillfrågad om denne vill ställa upp. Du kan också skriva med en motivering till din nominering även om detta inte är obligatoriskt.

Yrkanden: Den verksamhetsplan som finns med i detta brev är bara ett förslag från styrelsen. Du kan yrka på ändringar, tillägg eller strykningar i det dokumentet. Var noga med att ange vilken rad du vill göra ändringen på. Det kan vara en bra idé att tillsammans med sin klubb skriva yrkanden tillsammans. Det är också ett bra tillfälle att diskutera förslaget till verksamhetsplan. Yrkanden skickas till jonkopingslan@ungvanster.se 

För övrig information:

Lördag 5 februari - KURSDAG
10.00-12.00      Frukost & incheckning
12.00-13.00      Tjej och killträff
13.00-14.00      Lunch
14.00-15.00      Förläsning inklusive en kort paus
15.00-17.00      Föreläsning inklusive en kort paus
17.00-18.00      Föreläsning  
18.00-19.00      Middag
19.00-                 Workshops och samkvämsaktiviteter

Söndag 6 februari - ÅRSKONFERENS

Förslag till dagordning för årskonferensen
§1. Årskonferensens öppnande
§2. Årskonferensens behöriga utlysande
§3. Mötestekniska val
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
b) Val av rösträknare tillika justerare
§4. Godkännande av dag-, arbetsordning
§5. Ombudslängdens justerande
§6. Verksamhetsberättelse
§7. Ekonomisk berättelse
§8. Revisorernas berättelse
§9. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§10. Verksamhetsplan
§11. Val
a) Ordförande
b) Val av antal ledamöter/val av ledamöter
c) Val av revisorer
d) Val av valberedning
§12. Uttalanden
§13. Övriga frågor
§14. Årskonferensens avslutande

Arbets- och konferensordning
KL 09.00-10.00 FRUKOST
KL 10.00-11.30 PUNKT 1 – 9
KL 11.30-12.30 LUNCH
KL 12.30-15.30 PUNKT 10-14
KL 15.30- AVSLUT OCH STÄDNING

måndag 24 januari 2011

kongress 2011

årets kongress är avslutad och dessa valdes till förtroendeposter

Ordförande

Elin Melander, Stockholm

Förbundsstyrelse, ordinarie ledamöter (utan inbördes ordning)

Catherine Holt, Göteborg

Joanna Kurbutiak, Uppsala

Felicia Mulinari, Malmö

Ellika Sevelin, Lund

Bore Sköld, Umeå

Hansalbin Sältenberg, Malmö

Förbundsstyrelse, suppleanter (i inträdesordning)

1. Hanna Gunnarsson, Lund

2. Ida Sköld, Lund

3. Emil Sörman, Umeå

Revisorer

Emma Bodén Malmsten, Stockholm

Olle Olsson Uppenberg, Stockholm

Linn Wegemo, Västerås

Valberedning

Diana Zanzi Ferrando, Umeå

Emil Eldebring, Stockholm

Helen Alpfjord, Lund

Pablo Lerner, Göteborg

Tova Mattsson, Linköping

fredag 14 januari 2011

På dagens möte beslutades att alla som vill bli medlemmar (och även de som "räknas" som medlemmar redan) skall skicka sina kontaktuppgifter till min mail, olle.ost@live.se . Detta är för att bygga upp ett medlemsregister hos lokalföreningen, registret kommer att vidarebefodras till förbundet och kommer även användas ifall det i framtiden blir aktuellt med pappersutskick.

Utöver detta så är det snart dags för årsmöte i VSF jönköping. För mer information om datum, tid, plats osv. och om ni är sugna på att komma så kan ni kontakta mig på min mail (som jag nu tar igen) olle.ost@live.se

// Olle Öst, Ordförande

torsdag 13 januari 2011

förslag till verksamhetsplan 2011

här följer förslaget till vår verksamhetsplan 2011:Förslag till Verksamhetsplan 2011-2012
Vänsterns Studentförbund Jönköping

Inledning
Studenterna ignoreras i dagens Sverige och får det allt sämre och svårare att klara av sina studier och samtidigt ha ett drägligt liv. Det råder akut bostadsbrist i två tredjedelar av Sveriges alla kommuner vilket slår mot oss studenter och de enda bostäderna som byggs är sådana som vi inte har råd med. Studiebidraget står och stampar på ungefär samma nivå sen flera år tillbaka medan priserna på varor, resor och bostäder stiger och högern ser oss som lata och vill att vi ska arbeta samtidigt som vi studerar på heltid. De som studerar speglar långt ifrån befolkningen när det gäller klass, etnicitet och kön.
Nu är det nog. I år 2011 startar VSF i Jönköping. Allt för länge har vi fått utstå försämring efter försämring och ignorerats av överheten. VSF Jönköping ska kämpa för att göra livet för studenter bättre, för att få varje students röst hörd och inte låta högern gå oemotsagd.
VSF Jönköping ska kämpa genom direkta aktioner, manifestationer, demonstrationer, opinionsbildning och genom att försöka elda i arslet på politikerna.

Klubben
Klubben är det som gör allt möjligt i VSF. Utan klubbar – inget VSF. Klubben är det som organiserar medlemmarna och driver politiken och verksamheten lokalt .
Den viktigaste uppgiften för klubben kommer vara att värva medlemmar och se till att dem blir och förblir aktiva. VSF Jönköping ska synas på varje gymnasie, komvux och högskola.
Målet för 2011 ska vara att klubben ska ha fördubblat sina aktiva medlemmar och att VSF Jönköping ska vara en stabil klubb som fungerar bra och där alla känner sig välkomna, får sin röst hörd och känner sig delaktiga. VSF Jönköping ska minst en gång som klubb gjort en av varje av dessa punkter:
- Värva medlemmar
- Ha Bokbord
- Ha en aktiv hemsida/blogg, vara aktiva på sociala medier som t.ex. Facebook
- Direkta aktioner – kopiera skolmaterial och dela ut gratis
- Manifestera – ha tältmanifestation/manifestation för studentbostäder, studiebidrag, 1a maj m.m
- Dela ut Flygblad
- Ha Studieciklar
- Göra lokala affischer
- Ha regelbundna möten på regelbundna tider och dagar
- Driva namninsamlingar för folkomröstningar och medborgarförslag
- Skriva insändare och synas i medier
- Alltid kämpa för studenterna

Interndemokrati

VSF Jönköping är en socialistisk, feministisk och antirasistisk klubb som kommer att kämpa mot alla former av förtryck och det betyder också att vi inom klubben kommer att göra detta.
Alla i klubben ska verka för att allas röst hörs lika och att alla har lika rätt till den oavsett ålder, kön, etnicitet och klass. Det är viktigt att vi tar hand om nya medlemmar och får dem att känna sig välkomna och hörda. Styrelsen ska lyssna på allt vad medlemmarna har att säga. På klubbmötena ska mötesordförande helst skifta så ofta som möjligt mellan mötesdeltagarna för demokratins skull för att inte klubben ska vara beroende av vissa personer för att ha ett bra möte.
Klubben ska regelbundet ha kill- och tjejträffar vilket innebär att vi har separatistiska möten där killarna är för sig och tjejerna för sig där vi diskuterar främst härskartekniker, egna upplevelser och hur vi bemöter och motverkar dem.

Ekonomi
Eftersom VSF Jönköping är en helt nystartad klubb så ska klubben kämpa för att få till en inkomst genom att söka bidrag då politisk kamp inte alltid är gratis. Klubben måste vara återhållsam och använda pengarna på bra sätt. VSF Jönköping ska se till att uttnyttja Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) så gott det går.
I klubben har alla ansvar för ekonomin och hjälper den utsedde kassören kamratligt med sin uppgift.

Kontakt med Förbundet

Det är viktigt att vi håller en bra kontakt och kommunikation med förbundet så att vi kan få hjälp med utbildningar, administration och föreläsningar men också så att vi kan delta på alla VSF’s nationella arrangemang.

Ung Vänster
VSF Jönköping ska ta hjälp av Ung Vänster Jönköping med utförandet av olika aktiviteter och klubben ska också att göra detsamma för Ung Vänster Jönköping.

Slutord
Utbildning är och ska vara en fri rättighet, och vi ska kämpa för att den ska förbli så och inte bara ett privilegium för de rika. Den fria rättigheten att utbilda sig inskränker nu högern på, och vi kommer att finnas där för att kämpa emot dem och för att göra gymnasie, komvux och högskoletiden bättre för alla.
Organisering är makt!

måndag 13 december 2010

Ung Vänsters Elisabeth Biström kommenterar självmordsattentatet i Stockholm

Sprängattentat och rasism

En bomb briserar invid julhandelsträngseln på Drottninggatan, och även om endast gärningsmannen själv dog är tragedin ett faktum. Inte minst för att dådet tagits emot som en tidig julklapp från rasistiskt håll.

Sverigedemokraternas svar på attentatet är som väntat krav på minskad invandring från muslimska länder. Den islamofoba bloggen Politiskt Inkorrekt skriver, i ett försök att spä på känslor av oro och rädsla, att "de finns mitt ibland oss - men var?". Jimmie Åkessons sekreterare går längst i ärlig förtjusning, när hon twittrar ut: "Är det nu man får säga 'vad var det jag sa'? #äntligen".

Kopplingen muslim-terrorism har varit en motor i den islamofba rasistiska diskursen sedan 11 september-attackerna. Den har använts för att legitimera allt ifrån regelrätta krig till inskränkningar i medborgerliga fri- och rättigheter. Rädsla är en utmärkt jordmån för främlingsfientlighet och fakta som att islamistiskt motiverade brott endast utgjort 0,34 % av de terrordåd som utförts i Europa de senaste åren, bekommer därför inte Sverigedemokraterna.

Det är tragiskt att en man sätter bomber runt midjan och spränger sig. Men det är också tragiskt att ett rasistiskt riksdagsparti försöker använda dådet i sina smutsiga syften. Mot detta måste fler höja sina röster. Vi måste hålla ihop mot rasismen.

måndag 6 december 2010

Formellt bildnande

I fredags bildades Vänsterns studentförbund formellt i Jönköping.
Till ordförande valdes Olle Öst. Övriga i styrelsen blev Daniel Frisk, Mikael Ekvall och Monica Li.

fredag 15 januari 2010

Mål 2010

Eftersom det finns flertalet personer som verkar intresserade av att starta VSF, så blir ett av målen 2010 att få igång en fungerande förening.

lördag 22 augusti 2009

Intresse

En så länge har 6 personer anmält intresse för att vara med och starta upp VSF.
Skulle inte skada med några till!

tisdag 14 juli 2009

Vad är VSF?

Vad är VSF?

Vi organiserar främst studenter som kommer från arbetarklassen, men alla är så klart välkomna. Vi har gått ihop för att stärka varandra eftersom vi inte känner oss bekväma i den inskränkta miljö som akademin fortfarande till stor del präglas av. Fortfarande kommer en stor majoritet av studenterna från medelklassen eller överklassen och vi från arbetarhem känner ofta av det inbyggda klassföraktet i skolans väggar. Tillsammans stärker vi varandra. Förbundet är uppbyggt av lokalföreningar som har en långtgående självständighet, men förbundstyrelsen är förbundets politiska och organisatoriska ledning.

Vi arbetar med olika saker, alltifrån att ta fram alternativt studiematerial till kampanjer mot för högt pris på fika på skolan och vi håller studiecirklar för att förstå orsakerna till finanskrisen. På många universitet och högskolor styrs studentkåren av kårpartier, på dessa lärosäten ställer vi upp i valen som arbetarklassens och socialisternas alternativ. Förbundet har ett utbildningspolitiskt program som de enskilda lokalföreningarna använder sig av när de fomulerar sin lokala kårpolitik. Till skillnad från de andra kårpartierna har vi också annan verksamhet än kårpolitik. Vi är därför inte organisationen för dig som vill göra politisk karriär utan för dig som vill öppna upp akademin för alla och bryta med de gamla konservativa traditionerna som finns på den högre utbildningen och som är exkluderande.

Vi drivs av övertygelsen att utbildning är en rättighet för alla och att det därför är av central betydelse att fler från arbetarklassen ges möjligheten att studera. Många av oss är de första i släkten som läser på eftergymnasial utbildning. För oss är det viktigt att uppmuntra andra att läsa vidare. Det är en myt att alla inte skulle klara av att läsa på en eftergymnasial utbildning och det är därför som vi är de argaste kritikerna till Jan Björklunds utbildningsfientliga politik.

De viktigaste politiska frågorna för oss studenter är att höja studiemedlet och göra rätten till bostad till en social allemansrätt. Vi är en självständig socialistisk organisation som vill samla en bred vänster. Vi identifierar oss med den breda arbetarrörelsen med dess partier, fackföreningar och bildningsförbund. Vår kunskap är vårt vapen.

Dags för VSF på Högskolan i Jönköping?

Just nu läser vi av intresset av att starta upp Vänsterns studentförbund på högskolan i Jönköping. Vänsterns studentförbund (VSF) ägnar sig åt studentkamp för socialismen och där med också en skola som är rättvis och där det inte förekommer någon diskriminering.

Är du intresserad av att dra igång i höst? Kontakta i så fall: mikael.ekvall@ungvanster.se
eller ring 0738392304.

Väl mött!